Polish (Poland)English (United Kingdom)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU:

Wydawca - właściciel portalu www.polskanawakacjach.pl
Klient - podmiot dodający ogłoszenie do portalu
Użytkownik - podmiot korzystający z zamieszczonych ogłoszeń
Portal - serwis internetowy reprezentowany przez Wydawcę tj. www.polskanawakacjach.pl


§1 Postanowienia ogólne
1. Przedstawione na stronie www.polskanawakacjach.pl ogłoszenia nie są ofertą w myśl kodeksu cywilnego.
2. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę, a także określa prawa i obowiązki Wydawcy oraz Klienta korzystającego z jego usług.
3. Przed skorzystaniem z usług Wydawcy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
4. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
5. Skorzystanie z systemu ofert www.polskanawakacjach.pl jest traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem regulaminu, jego akceptacją oraz przestrzeganiem zasad Regulaminu.
6. Wydawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Majątkowe prawa autorskie do Portalu należą do Wydawcy. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych na Portalu wymaga uprzedniej zgody Wydawcy.


§2 Rejestracja konta i publikowanie ofert
1. Aby dodać ofertę do systemu, należy wypełnić formularz oferty dostępny pod adresem www.polskanawakacjach.pl/dodaj-ogloszenie lub zlecając zespołowi Portalu dodanie oferty obiektu.
2. Oferta może zostać opublikowana po uiszczeniu opłaty abonamentowej i aktywowaniu usługi przez Wydawcę.
3. Publikacja ofert zostaje automatycznie ukryta po wygaśnięciu okresu ważności wykupionego przez Klienta pakietu.
4. Wypełnienie formularza zamówienia (dodaj ogłoszenie) oraz zlecenie dodania oferty do bazy jest równoznaczne z zawarciem Umowy i rozpoczęciem świadczenia usług przez Wydawcę na rzecz klienta.


§3 Opłaty abonamentowe
1. Oferty zamieszczone w serwisie www.polskanawakacjach.pl są płatne.
2. Oficjalne stawki znajdują się w cenniku pod adresem www.polskanawakacjach.pl/cennik i są uzależnione od wybranego typu pakietu.
3. Faktura VAT jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Wydawcy.


§4 Prawa, zobowiązania Wydawcy
1. Wydawca zobowiązuje się zapewnić prezentację oferty na portalu www.polskanawakacjach.pl
2. Wydawca gwarantuje możliwość wyszukiwania przez Użytkowników ofert według określonych kryteriów.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych na portalu ofert.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, których adresy widnieją w zamieszczanych ofertach
6. Wydawca ma prawo do zablokowania pakietu i usunięcia ofert z systemu, jeżeli wprowadzane dane są nieprawidłowe, niezgodne z prawdą lub naruszają interesy Wydawcy lub osób trzecich.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacją oprogramowania i serwera.


§5 Prawa i zobowiązania Klienta
1. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych w formularzu zgłoszeniowym.
2. W ramach każdej ze swoich ofert, Klient ma prawo do publikowania na serwisie Wydawcy danych podanych w formularzu oferty.
3. Klient ma prawo do zawieszania publikacji swoich ogłoszeń i do ponownego ich publikowania w dowolnym momencie trwania ważności wykupionego pakietu.


§6 Ochrona danych osobowych
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych podanych podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w celu dodania oferty zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
2. Wydawca oświadcza że pozyskiwane dane osobowe są wykorzystywane jedynie do wszelkich procesów niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi przez Wydawcę na rzecz Klienta.
3. Poprzez dodanie oferty do Portalu, Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Wydawcę niezamówionej korespondencji na podany adres e-mail.

Warto zobaczyć:

Z pamiętnika podróżnika:

 

Zamek w Mosznej


wiecej...